Co słychać na siłowni

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy mówi, że okres zatrudnienia na czas określony nie może przekroczyć 33 miesięcy. Po upływie tego terminu umowa według ustawy będzie umową o pracę na czas nieokreślony. Projekt został przesłany do konsultacji, które trwać będą do 21 listopada. Ideą jest rozwiązanie przypadków nieuprawnionego podpisywania terminowych umów o pracę, w przypadku gdy winny być one na czas nieokreślony. Nowy artykuł 251 ma określać skutki przekroczenia wspomnianego czasu oraz limitu liczby podpisywanych umów.

1 Comment

  1. Aleks pisze:

    Zgodnie z Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektorych ustaw w celu poprawy otoczeniaprawnego przedsiebiorcow nastapila modyfikacja kilku przepisow w Kodeksie pracy. Pracodawca zatrudniajacy co najmniej 50 pracownikow, nieobjetych zakladowym ukladem zbiorowym pracy ani ponadzakladowym ukladem zbiorowym pracy odpowiadajacym wymaganiom okreslonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za prace w regulaminie wynagradzania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *