Co słychać na siłowni

Chemia profesjonalna a prawo

Chemia profesjonalna a prawo

Profesjonalna chemia to nic innego, jak środki czystości, czy też sprzęt niezbędny do prawidłowego stosowania tych preparatów. Najczęściej z tych urządzeń możemy wyróżnić pompy atomizery, czy też dozowniki. Dodatkowo w tymże dziale możemy wyróżnić sprzęt, który służy nam do utrzymania codziennej czystości, taki jak mopy, gąbki i ścierki, pady, czy też ściągacze. Warto jednak wspomnieć, że wszystkie środki i urządzenia czystości wchodzące w skład profesjonalnej chemii są objęte przepisami wg rozporządzenia Unii Europejskiej nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. To właśnie wedle tej ustawy istnieją przepisy w sprawie, rejestracji sprzętów, ich oceny, udzielanie zezwoleń na posługiwanie się nimi czy też stosowanie ograniczeń w zakresie chemii.

Niezwykle ważna jest również MSD, czyli Karta Charakterystyki Substancji, bądź też Mieszaniny. Jest to dokument jaki zawiera opis zagrożeń, które to może wywołać dany preparat. Dodatkowo w karcie są opisane również dane fizyko-chemiczne na temat środków chemicznych. Owa karta musi być tak stworzona, aby poinformować potencjalnego użytkownika o potencjalnych zagrożeniach które to są związane z daną substancją. Znajdują się w niej też metody ich zapobiegania i procedury które można wykonać, jeśli zaistnieje skażenie ową substancją.

Prawo a preparaty biobójcze

Chemia profesjonalna regulowana jest w wielu kwestiach. Niezwykle ważną ustawą jest ta, która traktuje o preparatach biobójczych, zwanych też biocydy. Określić je można jako substancje czynne bądź też preparaty które to zawierają co najmniej jedną substancję czynną która służy do niszczenia, odstraszania, czy też unieszkodliwiania. Tego typu preparaty są objęte obowiązkiem rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wszelkie produkty tego typu zanim się znajdą na rynku i są dostępne w sprzedaży, muszą otrzymać pozwolenie na obrót. Takie pozwolenie wydaje Minister Zdrowia. Główny dokument, który to reguluje ową kwestię to ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz.1433 wraz z póź. zmianami) i Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. która dotyczy wprowadzania do obrotu produktów biobójczych.

Środki chemiczne w Polsce

Współcześnie na terenie Polski istnieje ogromna ilość różnorodnych profesjonalnych środków chemicznych, dlatego każdy z nas może zastosować je wedle własnych potrzeb. Środków tych można używać zarówno w mieszkaniach i domach prywatnych, jak i ogromnych przestrzeni przemysłowych, czy też szpitali, szkół oraz przychodni. Wedle przepisów do obrotu dopuszczone są jedynie środki bezpieczne. Mimo tego zawsze należy je stosować zgodnie z wytycznymi na opakowaniu, ponieważ mogą być niebezpieczne, trujące a także wywoływać reakcje alergiczne. Jeśli chemię profesjonalną stosujemy zgodnie z wytycznymi producenta, stosujemy rękawice ochronne z całą pewnością środki te nie będą dla nas niebezpieczne. Warto więc zadbać o swoje zdrowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *